Odchovy

Info o odchovech naší chovatelské stanice v podsekci vlevo...

More info about litters in our kennel in the section on the left

Kontakt

Dagmar Mikesková mikeskovag@seznam.cz 777 737 385
777 737 381
colbri@seznam.cz